Passaggi
   
1
Senza nome
3 stand
2
Senza nome
3 stand
3
Senza nome
4a sit
4
Senza nome
4a sit
5
Senza nome
4a sit
6
Senza nome
5c sit
7
Senza nome
6a sit
8
Senza nome
6a+ sit
9
Senza nome
6a sit
10
Senza nome
6b sit
11
Senza nome
6c sit
12
Senza nome
6b+ sit
13
Senza nome
7a+ sit
14
Senza nome
6b sit
15
Senza nome
6a sit
16
Senza nome
3 sit
17
Senza nome
5b sit
18
Senza nome
6a+ sit
19
Senza nome
6b sit
20
Senza nome
7a sit
21
Senza nome
6c sit
22
Senza nome
6c+ sit
23
Senza nome
7a sit
24
Senza nome
7a+ sit
25
Senza nome
7a sit
26
Senza nome
5b sit
27
Senza nome
5a sit
28
Senza nome
4c sit
29
Senza nome
5a sit
30
Senza nome
6b sit
31
Senza nome
5a sit
32
Senza nome
6c sit
33
Senza nome
5c sit

 

 

Traversi
A1
partenza da 1 e uscita su 8 6a sit
A2
partenza da 1 e uscita su 11 alti 6b+ sit
A3
partenza da 1 e uscita su 12 a metà altezza 7a sit
B1
partenza da 6 e uscita su 15 bassi 7b sit
C1
partenza da 16 e uscita su 9 bassi ? sit
C2
partenza da 16 e uscita su 9 a metà altezza ? sit
C3
partenza da 16 e uscita su 9 alti ? sit
D1
partenza da 16 e uscita su 27 alti ? sit
E1
partenza da 26 e uscita su 17 bassi ? sit
E2
partenza da 26 e uscita su 17 alti ? sit